Zmiany w ustawie dot. podatku VAT

Opublikowano: środa 03 sierpnia 2016r.
Na 24 posiedzeniu Senatu IX kadencji Senator Krzysztof Mróz przedstawiał sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej odnośnie ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym...

Ustawa o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Opublikowano: środa 03 sierpnia 2016r.
W dniu 03.08.2016 Senator Krzysztof Mróz przedstawił sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na temat ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Senator rekomendował Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek.   fot. Katarzyna Czerwińska / Kancelaria Senatu...

Pozostałe aktualności

Opublikowano:
czwartek 28 lipca 2016r.
Opublikowano:
wtorek 26 lipca 2016r.
Opublikowano:
sobota 02 lipca 2016r.

Linki

 

 

 

PIS
Senat
Senator Krzysztof Mróz © 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone
Tworzenie stron Jelenia Góra
Projekt i wykonanie